Четврти наставак приказа буџетских и неких ван буџетских издвајања

Упоредни приказ буџетских и неких ван буџетских издвајања за период 2001/2005, односно 2006/2013 година.

Период 2001/2005 када СНСД није на власти и 2006/2013 када је СНСД на власти.

Наставак

29. Здравство:

-расходи за лијекове на рецепт 2001/2005 – 33 милиона КМ, 2006/2013 – 90,1 милиона КМ

-расходи за ортопедска помагала 2001/2005 – 3,8 милиона КМ, 2006/2013 – 9,4 милиона КМ

-број лијекова на рецепт 2001/2005 – 124 у 420 облика, 2006/2013 – 230 у 1500 облика

-расходи за примарну заштиту 2001/2005 – 73 милиона КМ, 2006/2013 – 172 милиона КМ

-расходи за сек. и терц. заштиту 2001/2005 – 154 милиона КМ, 2006/2013 – 295 милиона КМ

-партиципација за лијекове са основне листе који се издају на рецепт 2001/2005 – 10% до 50%       2006/2013 – уведена јединствена стопа од 10%,неупоредиво више категорија становника који не плаћају уопште

-пензионери и партиципација 2001/2005 – само пензионери преко 65 година ослобођени                    2006/2013 – и пензионери са најнижом пензијом ослобођени

-лица са менталном ретардацијом и партиципација 2001/2005 – нису била ослобођена,                   2006/2013 – ослобођена

-директан приступ дјеце педијатру 2001/2005 – нема, 2006/2013 – омогућен

-директан приступ гинекологу 2001/2005 – нема, 2006/2013 – омогућен

-животни вијек становништва 2001/2005 – 68,2 година, 2006/2013 – 72,6 година

30.Здравствено осигурање:

Проблеми до 2006. године:

-висок проценат неосигураног становништва(само 60% становништва имало овјерену књижицу)

-пензионери плаћали доприносе по стопи од 4%

-пољопривредници нису имали могућност да се осигурају јер је основица била катастарски приход,а њега није одредила ни једна општина

-висок проценат неосигуране дјеце,трудница и старијих лица

-неосигурано становништво имало право само на хитну медицинску помоћ

-цитостатике пацијенти сами куповали

-вантјелесна оплодња није била покривена осигурањем

-ако апотеке у некој општини немају неки лијек са рецепта,осигураник лијек не може подићи у апотеци са друге општине

-ако носилац осигурања ради изван мјеста у којем живи,сви чланови његовог домаћинства могу да се лијече само у здр.установи гдје ради(тамо гдје живе морају да плаћају)

-новцем којим је плаћено лијечење у иностанству,могао се финансирати још један Клинички Центар у РС

-дугови болницама у иностранству на крају 2005.године износили 52 милиона КМ

-здравственим радницима није било плаћено 5 плата,а доприноси нису уплаћивани неколико година уназад

Шта је промијењено:

-број осигураника повећан за 200 000

-пензионери плаћају доприносе по стопи од 1%

-пољопривредницима омогућено да уђу у систем здр.осигурања тако што је прописана друга основица – проценат просјечне плате

-у категоријама дјеце,трудница и старијих лица више нема неосигураних лица

-данас на листи фонда има око 70 цитостатика

-тренутно 2 бесплатне оплодње(рођено 420 беба до данас)

-могуће подићи лијек у било којој апотеци са којом фонд има уговор(елиминисане општинске границе)

-укинуто ограничење лијечења за осигуранике који раде изван мјеста у ком живе

-уведено преко 400 нових метода лијечења и дијагностике

-број упућиваних на лијечење у иностранство са 22 000 годишње смањен на 6 000 годишње

-дугови болницама у иностранству на крају 2013.године износе 12,3 милиона КМ

-у 2006.години измирене све обавезе по основу плата и доприноса свим здравственим радницима

31.Макроекономски показатељи:

БДП – 2005.године,номинални 5,69 милијарди КМ, по становнику у КМ 3941

БДП – 2012.године,номинални 8,58 милијарди КМ, по становнику у КМ 6017

Стопе инфлације у РС – 2005.године, годишња стопа 4,1%

Стопе инфлације у РС – 2012.године, годишња стопа 2,0%

Плате у РС-просјек, 2005.године 465 КМ

Плате у РС-просјек, 2012.године 818 КМ

Пензије у РС-просјек, 2005.године 185,4 КМ

Пензије у РС-просјек, 2012.године 312,4 КМ

Спољна трговина 2005.године, обим 4,08 милијарди КМ, покривеност увоза извозом 38,3%

Спољна трговина 2012.године, обим 6,8 милијарди КМ, покривеност увоза извозом 52,9%

Дуг РС у односу на БДП 2005.године,јавни дуг/БДП 54,89%,укупан дуг/БДП 58,74%

Дуг РС у односу на БДП 2012.године,јавни дуг/БДП 43,90%,укупан дуг/БДП 54,40%

Напомена:

Учешће јавног дуга РС у БДП-у се у периоду 2005-2008 смањује са 54,89%БДП-а у 2005.години, на 37,1%БДП-а у 2008.години, након чега слиједи период раста истог до 54,6% средином 2013.године(нешто мало мање него у 2005.години)

32.Приватизација Телекома 1,26 милијарди КМ:

-у ИРБ пласирано 647 милиона КМ (та средства су трајно остала у привреди на начин да се пласирају по кредитним линијама са ниским каматним стопама)

-у развојни програм пласирано 612,7 милиона КМ (само неке од инвестиција које су урађене из овог програма су Чемерно,Маховљанска петља,…)

НАСТАВИЋЕ СЕ…