Још један неуспјех локалне власти

У уторак, 09.09.2014.године одржана је 4. ванредна сједница Скупштине општине Србац на којој је тијесном већином усвојен Елаборат о поплавама на нашој општини. На првом дијелу ове сједнице која је одржана 12.8. 2014. овај исти елаборат је једногласно упућен на дораду јер су све странке ставиле примједбу да се велики број грађана жалио на неправилности приликом пописивања штета које је поплава начинила. Најпроблематичније су биле оне жалбе грађана да нису пописане куће у којима је била вода , а да су се на списковима нашле куће и објекти који нису били поплављени. Локална власт није смјела дозволити да се не исправе погрешке које су настале у раду при попису штета јер се ту ради о грађанима наше општине . Свака породица и сваки човјек морао је бити равноправно третиран не водећи рачуна ко је и шта је неко. Додатак елаборату је у безначајном износу утврдио неке мале неправилности , а сви они појединачни приговори су сведени под „ увијек је било незадовољних“ или „ми волимо да се жалимо на комшије“. Проблем је и даље остао неријешен за оне грађане којима је вода била у објектима за становање, а нису се нашли на списковима за додјелу ваучера које је Влада РС предвидјела за све такве случајеве. Локална власт је морала у оваквој ситуацији бити заинтересована за сваког нашег грађанина јер је судбина сваког појединца сама за себе специфична. Упућивање грађана да на други начин потраже своја права је крајње некоректна . Успјешност локалне власти мјери се задовољством грађана њеним радом . Оваквим поступком локална власт није се поставила једнако одговорна према свим њеним грађанима што је битна карактеристика садашње локалне власти.

Шта рећи за оне грађане који су остали без ваучерских средстава само зато што се нешто није хтјело или није стигло провјерити и испитати. У оваквим ситуацијама грађани немају ,с правом , разумијевања за бироктатске погрешке јер се ради о озбиљним пропустима . Увијек власт мора водити рачуна да је сваки људски проблем појединачно специфичан и карактеристичан .