Привреда у успону

Посљедице позитивне политике коју је водио СНСД док је био на власти у општини Србац није могао да прође незапажено. Слободно можемо рећи да је Србац за вријеме власти СНСД-а имао највећу и најјачу подршку Владе Републике Српске, што се итекако осјетило у нашој општини. Поред великог напретка и улагања у инфраструктуру, образовање, спорт, велика улагања и преокрети десили су се и у привреди. На основу проведених истраживања, уз помоћу стручњака направљен је добар стратешки план који је уједно и један од предуслова за успјешан и ефикасан развој сваке локалне заједнице.Израђена су и усвојена, Стратегија развоја општине Србац од 2005. – 2015. године која је омогућила подршку међународне заједнице, финансијских институција и органа власти Републике Српске и БиХ, те су усвојени документи: „Основи економске политике“ и „План Капиталних инвестиција“. Након тога Србац је био међу 24 општине у Босни и Херцеговини који је своју развојну политику планирао по најсавременијим европским и свијетским стандардима.Резултат овакве политике огледао се у признању које је добио начелник општине Србац од стране стручњака, менаџера и научних радника из земаља у региону. Не дуго затим , тачније у мају 2009. Србац је примљен у Унију европских градова.

Најозбињнија тема је свакако Буџет и због тога морамо рећи да је 2003. године Буџет општине Србац износио 2,8 милиона КМ да би домаћинским планирањем и расподјелом средстава као и стратешким инвестирањем руководства СНСД-а, Буџет у 2010. години износио 8,8 милиона КМ, од чега је 2,2 милиона КМ предвиђено за капитална улагања из плана капиталних инвестиција. Исте године формирана је и комисија за Буџет и финансије.

Економска криза оставила је траг, али уз квалитетно планирање и уштеде на појединим буџетским ставкама и уз свесрдну помоћ Владе Републике Српске (СНСД), учињени су крупни кораци за економски опоравак и наставак развоја општине Србац. Уз подстицајна средства Владе Републике Српске урађене су: индустријске зоне Црнаја и Ситнеши, покренута је мала привреда и предузетништво, подстицај је добила и поњопривреда, сточарство, повртларска производња, производња рибе, текстилна индустрија, дрвопрерађивачка индустрија, производња стиропора и пластике, биодизел те је осигуран извоз и пласман роба србачких привредника.

Ваш СНСД.