Трећи наставак приказа буџетских и неких ван буџетских издвајања

Упоредни приказ буџетских и неких ван буџетских издвајања за период 2001/2005 односно 2006/2013 година. Период 2001/2005 када СНСД није на власти и 2006/2013 када је СНСД на власти.

Наставак

22. Стипендије:

-период 2001/2005 укупно 2,9 милиона КМ, 2807 појединачних стипендија за студенте у РС

-период 2006/2013 укупно 10,6 милиона КМ, 6080 појединачних стипендија за студенте у РС

-период 2001/2005 укупно 0 КМ, 0 појединачних стипендија за студенте у иностранству

-период 2006/2013 укупно 1,5 милиона КМ, 497 појединачних стипендија за студенте у ино.

-период 2001/2005 укупно 0 КМ, у то вријеме није постојао никакав фонд

-период 2006/2013 укупно 6,4 милиона КМ, 1294 стипендије Фонд др.Милан Јелић

-спортске стипендије 2001/2005 укупно 0 КМ, 2006/2013 укупно 1,2 милиона КМ

23. Субвенције каматних стопа за младе брачне парове:

-период 2001/2005 укупно 0 КМ, није ни постојало у њихово вријеме

-период 2006/2013 укупно 3,2 милиона КМ, 1853 брачна пара до сада искористило

24. Фонд треће и четврто дијете:

-период 2001/2005 укупно 0 КМ

-период 2006/2013 укупно 6,5 милиона КМ

25. Изградња кућа породицама са 5 и више дјеце:

-период 2001/2005 укупно 0 КМ

-период 2006/2013 укупно 8,5 милиона КМ

26. Набавка уџбеника за одличне из реда породица са 4 и више дјеце:

-период 2001/2005 укупно 0 КМ

-период 2006/2013 укупно 1,2 милиона КМ

27. Технологија и наука:

-период 2001/2005 укупно 5,4 милиона КМ

-период 2006/2013 укупно 32,6 милиона КМ

28. Друмски саобраћај (аутопут, пут, реконструкција, одржавање…):

-период 2001/2005 укупно 216 милиона КМ, годишњи просјек 43,2 милиона КМ

-период 2006/2013 укупно 1,54 милијарди КМ, годишњи просјек 220 милиона КМ

НАСТАВИЋЕ СЕ…