Наставак приказа буџетских и неких ван буџетских издвајања

Упоредни приказ буџетских и неких ван буџетских издвајања за период 2001/2005, односно 2006/2013 година.

Период 2001/2005 када СНСД није на власти и 2006/2013 када је СНСД на власти.

11.Буџетска подршка Фонду ПИО РС:

– период 2001/2005 укупно 396 милиона КМ, годишњи просјек 79,2 милиона КМ

– период 2006/2013 укупно 1,326 милијарде КМ, годишњи просјек 189,4 милиона КМ

12.Плате просвјета:

– период 2001/2005 укупно 607 милиона КМ, годишњи просјек 121 милиона КМ

– период 2006/2013 укупно 2,258 милијарде КМ, годишњи просјек 322,5 милиона КМ

13.Капитална улагања у просвјету (изградња,реконструкција,опрема,итд.):

– период 2001/2005 укупно 120,6 милиона КМ, годишњи просјек 24,1 милиона КМ

– период 2006/2013 укупно 299,5 милиона КМ, годишњи просјек 42,8 милиона КМ

14.Плате правосуђе:

– период 2001/2005 укупно 190 милиона КМ, годишњи просјек 38 милиона КМ

– период 2006/2013 укупно 529,7 милиона КМ, годишњи просјек 75,7 милиона КМ

15.Капитална улагања у институције правосуђа(судови,тужилаштва,КПЗ):

– период 2001/2005 укупно 5,3 милиона КМ, годишњи просјек 1,06 милиона КМ

– период 2006/2013 укупно 25,3 милиона КМ, годишњи просјек 3,6 милиона КМ

16.Плате МУП:

– период 2001/2005 укупно 352 милиона КМ, годишњи просјек 70,4 милиона КМ

– период 2006/2013 укупно 1,034 милијарде КМ, годишњи просјек 147,6 милиона КМ

17.Плате управа:

– период 2001/2005 укупно 493 милиона КМ, годишњи просјек 98,6 милиона КМ

– период 2006/2013 укупно 834,2 милиона КМ, годишњи просјек 119,2 милиона КМ

18.Стара девизна штедња:

– период 2001/2005 укупно 0,5 милиона КМ, годишњи просјек 0,1 милиона КМ

– период 2006/2013 укупно 314 милиона КМ, годишњи просјек 44 милиона КМ

19.Ратна штета:

– период 2001/2005 укупно 0 КМ

– период 2006/2013 укупно 11,5 милиона КМ

20.Улагања из буџета РС за породице избјеглих и расељених лица по свим основама(смјештај,инфраструктура,финансијске помоћи):

– период 2001/2005 укупно 62,5 милиона КМ, годишњи просјек 12,5 милиона КМ

– период 2006/2013 укупно 99,5 милиона КМ, годишњи просјек 14,2 милиона КМ

21.Улагања у туризам РС:

– период 2001/2005 укупно 0,6 милиона КМ, годишњи просјек 0,1 милиона КМ

–  период 2006/2013 укупно 14 милиона КМ, годишњи просјек 2 милиона КМ

НАСТАВИЋЕ СЕ…