Поштовани суграђани

У неколико наставака објављујемо упоредни приказ буџетских и неких ван буџетских издвајања за период 2001/2005, односно 2006/2013 година у Републици Српској.

Период 2001/2005 кад СНСД није на власти и 2006/2013 када је СНСД на власти.

1.Пољопривреда-субвенције:

-период 2001/2005 укупно 116 милиона КМ, исплате вршене без правилника, годишњи просјек 23 милиона КМ

-период 2006/2013 укупно 580 милиона КМ, сваке године нови правилник, годишњи просјек 72,5 милиона КМ

2.Стамбено збрињавање ППБ и РВИ од 1 – 4 категорије:

-период 2001/2005 укупно 42 милиона КМ, годишњи просјек 8,4 милиона КМ, збринутих породица 1499

-период 2006/2013 укупно 66,5 милиона КМ, годишњи просјек 9,5 милиона КМ, збринутих породица 4073

3.Борачко инвалидска заштита и заштита цивилних жртава рата:

-период 2001/2005 укупно 549 милиона КМ, годишњи просјек 109 милиона КМ

-период 2006/2013 укупно 1,32 милијарде КМ, годишњи просјек 189 милиона КМ

4.Социјално збрињавање радника:

-период 2001/2005 укупно 18 милиона КМ, годишњи просјек 3,6 милиона КМ

-период 2006/2013 укупно 140 милиона КМ, годишњи просјек 20 милиона КМ

5.Стамбено збрињавање породица са 4 и више дјеце:

-период 2001/2005 укупно 0 КМ, годишњи просјек 0 КМ

-период 2006/2013 укупно 8 милиона КМ, годишњи просјек 1,1 милион КМ

6.Подстицај извозу:

-период 2001/2005 укупно 0 КМ, годишњи просјек 0 КМ

-период 2006/2013 укупно 93 милиона КМ, годишњи просјек 13,3 милиона КМ

7.Суфинансирање предузећа из области текстила,коже и обуће:

-период 2001/2005 укупно 0 КМ

-период 2006/2013 укупно 7,8 милиона КМ

8.Подстицај запошљавању(приправници и запошљавање у привреди):

-период 2001/2005 укупно 0 КМ, годишњи просјек 0 КМ

-период 2006/2013 укупно 14 милиона КМ, годишњи просјек 2 милиона КМ

9.Подршка буџетима локалних заједница из Буџета РС:

-период 2001/2005 укупно 0 КМ, годишњи просјек 0 КМ

-период 2006/2013 укупно 27 милиона КМ, годишњи просјек 3,9 милиона КМ

10.Издвајања ЈПШ РС локалним заједницама:

-период 2001/2005 укупно 22 милиона КМ, годишњи просјек 4,4 милиона КМ

-период 2006/2013 укупно 95,5 милиона КМ, годишњи просјек 13,5 милиона КМ

НАСТАВИЋЕ СЕ …